BBC2.nl is een site met foto's en allerlei links, die ergens te maken hebben met Spoolde.

- Open dag de Vreugdehoeve (7.10.2012)
- Open dag melkschapenhouders (6.1.2012)
- Opening de Vreugdehoeve (5.10.20120)
- Bouw de Vreugdehoeve (foto's september nieuwe foto's 25/9)
- Bouw de Vreugdehoeve (foto's augustus)
- Bouw de Vreugdehoeve
(foto's juli)
- Bouw "de Vreugdehoeve" (22.6.2012)

- Website de Vreugdehoeve