BBC2.nl is een site met foto's en allerlei links, die ergens te maken hebben met Spoolde.


- Baggeren Willemsvaart - deel 2

- Baggeren Willemsvaart - deel 1